Як відбувається оплата лікарняного в Україні?

Лікарняні виплати в Україні нараховуються на підставі листка непрацездатності. При цьому бланк лікарняного листа на лицьовій стороні заповнюється співробітниками медичного закладу, а на зворотному боці бланка заносяться дані за місцем працевлаштування працівника.

Для оплати заповнений в установленому порядку оригінал лікарняного листа передається за місцем працевлаштування працівника. У разі роботи за сумісництвом допускається надання копії з печаткою і підписом керівника з головного місця роботи.

У тому випадку, якщо лікарняні виплати пов'язані з настанням нещасного випадку, до лікарняного листа додається акт встановленого зразка про факт настання нещасного випадку.

Як проводиться розрахунок лікарняних виплат?

Розрахунок лікарняних виплат в першу чергу залежить від періоду, який відповідає тривалості робочого стажу співробітника в організації, а саме:

  • при офіційному працевлаштуванні в певній компанії більше одного року, в розрахунок виплати лікарняного враховуються 12 місяців до дати виходу на лікарняний;
  • якщо період офіційного працевлаштування менше року, то для розрахункового листа береться кількість фактично відпрацьованих місяців;
  • якщо з моменту офіційного працевлаштування працівника пройшло менше 30 календарних днів, то виплати за лікарняним листком розраховуються за фактично відпрацьований час;
  • якщо лікарняний лист оформлений в перший день офіційного працевлаштування працівника, то розрахунок виплати буде проводитися без використання розрахункового періоду, виходячи з розміру заробітної плати.

Як проводиться оплата лікарняного листа?

Головним параметром, що визначає сторону, що має оплачувати лікарняний лист, є тривалість лікарняного листа. Так, на підставі отриманих даних в бухгалтерії компанії повинні бути проведені необхідні розрахунки, передбачені трудовим кодексом.

У тому випадку, якщо тривалість хвороби становить до п'яти днів, то оплата лікарняного листа виконується органами, які фінансують витрати на оплату праці. Починаючи з шостого дня, лікарняний лист оплачується Фондом соціального страхування.

При цьому важливо відзначити, що в разі оформлення лікарняного листа по догляду за дитиною оплата лікарняного проводиться в повному обсязі Фондом соціального страхування, незалежно від тривалості перебування співробітника компанії на лікарняному.

Що робити, якщо хвороба і її лікування відбувалося за кордоном?

Згідно з роз'ясненнями Фонду соціального страхування відповідно до вимог п.1.2 Інструкції про порядок видачі документів, що свідчать про тимчасову непрацездатність громадян документи, які свідчать про тимчасову непрацездатність громадян України під час їх тимчасового перебування за межами країни, підлягають обміну на листок непрацездатності на підставі рішення лікарсько консультаційної комісії (ЛКК) лікувально-профілактичного закладу за місцем проживання або роботи в разі:

  • гострих захворювань і травм;
  • при загостренні хронічних захворювань;
  • при вагітності та пологах;
  • в разі оперативного втручання при невідкладному стані;
  • при лікуванні згідно комісії МОЗ України з питань направлення лікування за кордон.

Обмін проводиться на підставі перекладу на державну мову і нотаріального посвідчення документа, який підтверджує тимчасову непрацездатність під час перебування за межами України.

Таким чином, тільки за наявності одного з перерахованих випадків, медичний заклад за рішенням ЛКК може провести обмін переведеного на державну мову та нотаріально завіреного документа, що підтверджує тимчасову непрацездатність громадянина України під час його тимчасового перебування за межами країни, на лікарняний лист (лист непрацездатності). У свою чергу комісія із соціального страхування призначає допомогу по тимчасовій непрацездатності тільки на підставі виданого в установленому порядку листка непрацездатності.