Схвалюючи видачу кредиту клієнтові кредитор ризикує не отримати у встановлений термін позикові кошти по кредиту. Щоб прострочення по кредиту не вилилися в значні переплати у вигляді штрафів, варто уникати нижчевикладених чинників, які можуть стати причиною прострочення кредиту.

У більшості випадків прострочення кредиту виникає або у недосвідчених позичальників, які ще не зрозуміли суть процесу кредитування і не усвідомили до кінця усю відповідальність, що покладається на них, або бувалі неблагонадійні позичальники, які умисно не платять кредит, прирікаючи себе на важкі розгляди з кредитором.

Одними з причин, які можуть привести до прострочення кредиту, є:

  • Незнання умов кредитного договору. Позичальник неуважно вивчав умови договірних зобов'язань і володіє недостатньою інформацією про терміни внесення платежів по кредитах і їх розмірах. Щоб уникнути подібних ситуацій, важливо детально вивчити умови договору до моменту його підписання і бути упевненим в повному виконанні своїх кредитних зобов'язань.
  • Відсутність порівняння кредиту з величиною доходу. Навантаження по кредиту повинне відповідати рівню доходів позичальника, а щомісячні платежі по кредиту не повинні "з'їдати" увесь заробіток. Оптимальна доля регулярних платежів по кредиту повинна складати близько 30 % від щомісячного прибутку.
  • Відсутність аналізу кредитної історії. Регулярне спостереження над власною кредитною історією дозволить виявити заборгованість по кредиту. Кожен позичальник має раз на рік безкоштовно звернутися в УБКІ для отримання відомостей про свою КІ. Цей шанс необхідно використати регулярно, щоб переконатися в достовірності занесеної інформації у Бюро і відсутності боргів по кредитах.

Таким чином, прострочення кредиту є лише наслідком необдуманих дій позичальника, виключивши виникнення яких можна досягти успіху в процесі кредитування і уникнути додаткових грошових витрат.