Який термін позовної давності по кредитах в 2020 році і як його правильно використовувати?

Результатом врегулювання договірних відносин між позичальником і кредитором є укладення кредитного договору. Крім таких важливих умов, як сума кредиту і термін кредитування, важливою умовою договору є термін позовної давності, який в Україні має свої нюанси.

Поняття про термін позовної давності

Під терміном позовної давності по кредиту розуміють термін, протягом якого обидві сторони кредитного договору (позичальник і кредитор) мають право заявити про свої права і відстоювати їх захист в судовому порядку. Тобто у кредитора протягом терміну позовної давності є можливість вимагати від позичальника виконання зобов'язань по кредиту, а після закінчення цього терміну у позичальника з'являється можливість не виплачувати борг за кредитом. Термін позовної давності мають всі види кредитів, включаючи банківські кредити, іпотеку, комерційні кредити, споживчі кредити тощо.

Термін позовної давності в Україні регламентований законодавством і становить три роки з дати завершення договору. Тобто якщо кредитний договір діє до 01.06.2019г., то позовна давність за цим договором буде діяти до 02.06.2022г. У судовій практиці були випадки, коли настання терміну позовної давності відповідало початку прострочення по кредиту. І той позичальник, який думає що після закінчення терміну позовної давності кредитор про нього забуде, може глибоко помилятися. Незважаючи на мінімальні шанси успіху кредитор може звертатися до суду, продовжувати дзвонити і писати боржникові по кредиту, передати борг по кредиту колекторам, і такі розгляди можуть тривати роками. При цьому якщо кредитор звернутися до суду і виникне спірна ситуація може бути винесено рішення про укладення угоди щодо продовження цього терміну. А в тому випадку, якщо кредитор в суді доведе, що позичальник свідомо мав намір не повертати борг, то боржника можуть викрити в шахрайських діях.

Щоб правильно визначити відлік початку терміну позовної давності потрібно уважно ознайомитися з кредитним договором. У договорі термін позовної давності повинен бути обговорений в окремому пункті, також відображаються умови його пролонгації і призупинення. Так, умови пролонгації можуть бути передбачені за довгостроковими кредитами (наприклад, іпотека).

Важливо відзначити, що передача прав вимоги за кредитом третім особам не впливає на термін позовної давності за кредитною заборгованістю. А в разі оформлення реструктуризації заборгованості відлік позовної давності починається з дати подання заяви про реструктуризацію і діє протягом трьох років.

В яких випадках змінюється термін позовної давності по кредиту?

Позовна давність за кредитом може бути припинена за таких обставин:

  1. Позичальник має статус військовослужбовця у військовій частині, переведеної на військовий стан.
  2. Мають місце форс-мажорні обставини, що перешкоджають подачі позову (стихійне лихо, страйк та ін.).
  3. Кредитором оголошується мораторій на термін давності через непереборні обставини.

Після закінчення вищеперелічених обставин термін позовної давності відновлює свою дію. Детально умови припинення позовної давності регламентовані Цивільним Кодексом України, зокрема ст.263.

У частині штрафних санкцій та інших стягнень, передбачених кредитним договором, термін позовної давності прирівнюється до терміну основного договору.