Проблемные аспекты, связанные с предоставлением услуги - кредит онлайн

Українське цивільне законодавство і законодавство про фінансові послуги не адаптоване належним чином до можливості надання такого роду послуг онлайн, як кредит онлайн.

Так, хоча Цивільний кодекс України дозволяє укладення договору за допомогою електронного засобу зв'язку і прирівнює таку форму до письмової форми договору, використання електронного підпису або іншого аналога власноручного підпису вимагає окремої письмової угоди, в якій повинні міститися зразки відповідного аналога підписів сторін.

Очевидно, що така вимога міняє усю структуру послуги і її головну мету - мобільність, і, як наслідок, компанії, що надають таку послугу, не до кінця дотримуються вимог законодавства до форми договору. При цьому слід зазначити, що згідно з Цивільним кодексом недотримання письмової форми кредитного договору не спричиняє за собою його недійсна, що значно знижує ризик кредитора у зв'язку з таким підписанням.

У цьому контексті основним завданням кредитора є забезпечення достатнього підтвердження того, що заявка і договір онлайн були ув'язнені самою фізичною особою.