Правлінням Національного банку 17 жовтня 2016 року прийнята постанова № 393 "Про внесення змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні".

Ця постанова прийнята у рамках впровадження Концепції організації готівкового звернення в Україні (рішення Правління Національного банку України "Про затвердження Концепції організації готівкового звернення в Україні" від 11 серпня 2016 № 207-рш).

Таким чином, Національний банк України врегулював низку запитань відносно касового обслуговування банків.

Постанова, серед іншого, вносить такі зміни в порядок касового обслуговування банків : визначається, що проведення касового обслуговування банків (філій, відділень) повинне відбуватися незалежно від місця знаходження на підставі договорів про касове обслуговування; крім того, змінюється порядок, по якому надається інформація про операції по передачі національної валюти між банками; встановлюються вимоги, по яких банк (філія, відділення) зобов'язаний здійснювати передачу банкнотів для повторного випуску в звернення своїм філіям, відділенням, іншим банкам (філіям, відділенням) тільки тим, які оброблені автоматизованим способом з використанням устаткування для автоматизованої обробки банкнотів; терміни проведення дослідження сумнівних банкнотів національної і іноземної валюти змінюються.

Постанова № 393 набуде чинності з 1 грудня поточного року, але норма відносно автоматизованої обробки банкнотів банками повинна вступити в силу 1 січня 2017 року.