Навіть найвідповідальніші позичальники з хорошою кредитною історією можуть перетворитися на завзятих боржників.

У нинішній економічній ситуації важко, часом неможливо, передбачити, що станеться далі. Важко прогнозувати перспективи довгострокового кредитування. Якщо оплачувати позику або кредит стає скрутним, то потрібно шукати вихід. Їм можуть стати кредитні канікули - своєрідне відстрочення щомісячного платежу на певний термін. Тобто боржникові надають додатковий термін, щоб він міг погасити заборгованість, що утворилася у нього. Але кредитні канікули є не часто поширеною операцією,  тому що потрібні певні умови, щоб банк їх міг призначити позичальникові, та і, до того ж, це відстрочення не звільняє боржника від виплати відсотків по кредиту.

Відстрочку позичальникові можуть призначити за наявності поважних причин, що свідчать про неплатоспроможність позичальника (втрата можливості отримувати гроші, хворобу близьких родичів, інші форс-мажорні обставини) або за наявності статті в договорі, яка дозволяє банку призначити кредитні канікули.

Варто також відмітити, яку позичальникові дають вигоду кредитні канікули, якщо відсотки продовжують нараховуватися. По-перше, збереження хорошої кредитної історії і позитивних стосунків з фінансовою установою. По-друге, можливість уникнути штрафних санкцій.

Існує декілька рекомендованих типів відстрочень : часткове (зміна в план виплат по кредиту) і абсолютне/повне відстрочення. Абсолютне найчастіше дається безробітним або тяжкохворим людям. Також кредитні канікули можливі зі зміною суми заборгованості по позиці. Якщо кредитні канікули не відповідний випадок, можна спробувати отримати рефінансування кредиту.