У нашій країні кредит став затребуваним продуктом. Проте багато українців, наважуючись на цю міру, допускають фатальні помилки, які в майбутньому стають головними перешкодами їх фінансового добробуту. Щоб їх уникнути, необхідно дотримуватися основних правил оформлення кредиту.

1.       Самостійне заповнення заявки на кредит. Інші варіанти проходження цього етапу кредитування мають бути виключені. Так, неправильно написане прізвище, або зроблена помилка в паспортних даних позичальника може відноситься до розряду шахрайства, що украй негативно відображається на кредитній історії позичальника. Навіть якщо ви оформляєте заявку самі, переконайтеся в правильному написанні кожного слова, достовірності усієї викладеної інформації і виключно точних відповідей на поставлені питання в заявці на кредит.

2.       Ретельне вивчення кредитного договору. Багато позичальників недбало відносяться до умов кредитного договору, який є основним документом, що передбачає усі зобов'язання і відповідальність сторін. Кредитори користуються цим частим явищем і умисно передбачають в тексті договору приховані платежі. Якщо позичальник не бажає витрачати час на вивчення умов по кредиту, на які він добровільно погоджується, то у результаті може опинитися в пастці невиправдано великої плати за користування позиковими коштами.

3.       Складання плану погашення кредиту. Якщо не скласти фінансовий план на період дії зобов'язань по кредиту, не визначити джерело фінансування, за рахунок якого періодично вноситимуться платежі, можна виявитись нездатним заплатити кредит. Так, при виборі кредитної програми слід враховувати, що розмір регулярних платежів по кредиту не повинен перевищувати третини доходу сім'ї.